III. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD

15. - 18. září 2024, KC ALDIS, Hradec Králové

Vážení přátelé,

jménem České hematologické společnosti ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat k účasti na III. českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu. Na organizaci kongresu se podílí též Společnost pro transfuzní lékařství a Společnost pro trombózu a hemostázu.

Protože se kongres pořádá jednou za tři roky, objevilo se velké množství nových poznatků, které změnily diagnostiku a léčebné postupy. Pracovní skupiny a sekce společnosti připravují přehledný edukační a vědecký program. Nově budou zařazeny lekce s expertem a řada interaktivních programů.

Doufáme, že budete spokojeni s odborným programem a také možností prožít příjemný  skoro letní čas v Hradci Králové se svými kolegy a přáteli.

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

prezident III. českého hematologického a transfuziologického sjezdu
a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP


Pořadatel

Česká hematologická společnost ČLS JEP

ve spolupráci

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP


Důležité termíny


01. února 2024 - Otevřena online registrace + příjem abstrakt

30. dubna 2024 - Termín pro zaslání abstrakt k aktivní účasti

30. června 2024 - Konec časné registrace

05. září 2024 - Konec registrací na sjezd