III. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD

PROGRAM

Předběžný program sjezdu verze 19.6.2024 

Stále se jedná o předběžnou verzi programu, ale především z pohledu vyzvaných řečníků a předsedajících.

Všichni aktivní přednášející byli informováni o své přednášce. V případě, že tuto informaci nemůžete ve své poště najít, neprodleně nás prosím kontaktujte na email lapes@hanzo.cz.

Všichni, kterým byl přijat abstrakt do posterové sekce byli informováni. V případě, že tuto informaci nemůžete ve své poště najít, neprodleně nás prosím kontaktujte na email lapes@hanzo.cz.