III. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD

VĚDECKÝ VÝBOR

Předseda vědeckého výboru: 

doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.


Česká hematologické společnost ČLS JEP

doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Mgr. Kateřina Hašová, MBA
prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
MUDr. Eva Konířová
Mgr. Petra Kouřilová
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MUDr. Dana Mikulenková
prof. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, Ph.D.
MUDr. Jiří Schwartz, CSc.
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Starý, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D.

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 

MUDr. Alena Buliková Ph.D.
prof. MUDr. Petr Dulíček Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec
RNDr. Ingrid Hrachovinová CSc.

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 

MUDr. Šárka Blahutová
Mgr. Hana Tereza Bolcková
plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Mgr. Marcela Carbolová
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
Miroslava Králová
MUDr. Jiří Masopust

MUDr. Martin Písačka   
MUDr. Renata Procházková, Ph.D.                                                                                                     
MUDr. Vít Řeháček, Ph.D.                                                                                                                              MUDr. Petr Turek, CSc.