III. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD

AKTIVNÍ ÚČAST

Příjem abstrakt k aktivní účasti byl ukončen!


Vědecký výbor má právo rozhodnout o přesunu zaslaného abstraktu v rámci druhu sdělení (ústní, poster). Je možné zasílat abstrakta, která byla již prezentována na jiné významné domácí nebo zahraniční konferenci. Délka abstraktu max. 250 slov. 

Abstrakta je možné zasílat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na sjezdu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí informováni. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nezařazení zaslaného sdělení do programu.